Rusza III edycja konkursu Kancelarii KNTM dla studentów prawa!

plakat na konkurs 3-1

KNTM Kancelaria Radców Prawnych Koza Nessmann Tajak Mura spółka partnerska już po raz trzeci ma zaszczyt zaprosić wszystkich studentów III, IV, V roku na kierunku prawo do wzięcia udziału w konkursie na esej prawniczy – „ACTA NON VERBA – III edycja”.

Przedmiotem konkursu będzie napisanie jednego eseju prawniczego spośród zaproponowanych tematów:

1. Kryptowaluty w świetle polskiego ustawodawstwa.
2. Zatrudnianie cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- aktualne uregulowania i propozycje zmian w procedurze.

Autorzy dwóch najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000,00 zł każda, nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo prawnicze C.H.Beck, wydawnictwo SILESIA PROGRESS oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sklep Gryfnie.
W celu wsparcia rozwoju najlepszych studentów prawa, Kancelaria oprócz nagród pieniężnych i rzeczowych oferuje możliwość odbycia płatnego stażu w kancelarii KNTM w Katowicach.

Celem konkursu jest przede wszystkim propagowanie wśród studentów praktycznego podejścia do prawa, nauczenie młodych adeptów prawa analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów, z którymi przyjdzie im się spotkać w trakcie przyszłej kariery zawodowej. Co więcej, wypowiedź pisemna pozwoli nauczyć studentów poprawnego interpretowania przepisów prawnych oraz formułowania wniosków de lege ferenda.

 

Eseje wraz z oświadczeniami dostępnymi na stronie www.kntm.pl/konkurs należy przesłać drogą mailową do dnia 20 maja 2019 r. na adres: konkurs@kntm.pl.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 17 czerwca 2019 r. na stronie www.kntm.pl.