Radca prawny Tomasz Nowak – partner kancelarii KNTM – na konferencji AEA-EAL „NEW INSOLVENCY EU REFORMS: International and ‘Second Chance’ Rules”.

 

logo newsletter

W dniach 15 – 17 czerwca 2017 r. radca prawny Tomasz Nowak – partner kancelarii KNTM, członek Komisji Zagranicznej OIRP w Opolu, wziął udział w konferencji organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL (Association Européenne des Advocats – European Association of Lawyers) w Barcelonie, podczas której wygłosił prelekcję na temat wpływu projektowanych zmian w zakresie ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej i zasady drugiej szansy na polski porządek prawny.

 

Tematem przewodnim konferencji była potrzeba przedyskutowania w gronie europejskich prawników zmian w zakresie prawa upadłościowego wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego oraz propozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/0359 (COD))  dotycząca ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniająca dyrektywę 2012/30/UE.

 

 

DSCF2302DSCF2289DSCF2307